CSR I PANDEMIEN

av Rune Restad, B2B ansvarlig NMS.
Et godt CSR-program skal være et mål som påvirker selskapets verdi utover lønnsomhet og bringer med seg immaterielle goder som forbedrer de ansattes moral, øker kundelojaliteten og setter selskapet i et sterkere positivt lys.

COVID-19-pandemien har i 6 måneder berørt verden med en helse-, økonomisk og humanitær krise av enestående proporsjoner. Virkningen av “lockdown” på økonomisk aktivitet på næringer og virksomheter i ulike sektorer, har hatt en lammende effekt.
Konsekvensene har vært store.

Med tanke på krisens omfang er det åpenbart at samfunnet vil sette pris på støtte fra enkeltpersoner og organisasjoner. COVID-19-pandemien har gitt en stor mulighet for bedrifter til å prioritere forpliktelser om samfunnsansvar (CSR).

CSR handler om å integrere formål i en organisasjons kjernefilosofi og misjon og bruke organisasjonenes kjernestyrker for å hjelpe til med større, samfunnsmessige behov, noe som er veldig viktig i disse dager. I løpet av de siste årene har bedriftsverdenen vært vitne til et seismisk skifte i måten organisasjoner måler suksessen på.

Rune Restad

Sammen med dette er det store muligheter for å redde menneskers liv og gi dem grunnleggende behov som mat og ly i kjølvannet av regn og flom som herjer i flere deler av landet. Sosialt arbeid i en slik sammenheng vil hjelpe selskaper å vokse i vekst og skape tillit blant folket. Så la oss forstå de positive faktorene som kommer ut av aktivt CSR-arbeid for en bedrift.
Her er noen få av dem:

Bedrifter blir nå sett på av deres innvirkning på samfunnet.
Organisasjoner vurderes på økonomisk ytelse, kvaliteten på produktene eller tjenestene, og i økende grad av deres innvirkning på samfunnet generelt. Dette forvandler dem fra bedrifter til sosiale bedrifter. En undersøkelse har vist at 77 prosent av selskapene anser CSR som en viktig aktivitet, som kommer både selskapet, miljø, økonomiske og sosiale sektorer til gode.

Øker merkevareverdien
Å være samfunnsansvarlig gir selskapet anerkjennelse og viser omverdenen at det handler mer enn bare om lønnsomhet. Flere mennesker i samfunnet blir kjent med selskapet og dets gode arbeid. Firmaets merkevare blir automatisk assosiert med å gjøre et større sosialt gode og forbedrer dermed sitt renommè. Dette bygger kundelojalitet. Kunder er nå villige til å betale mer for produkter fra bedriftene og vil føle at de er en del av en større sak. Selv om de ikke er det direkte, føles det godt å være en del av et selskap med en visjon og vilje til å gjøre godt. Dette bygger et positivt varemerke av selskapet.

Mens resultater og vekst fra år til år er fortsatt viktige barometre for en bedrifts velstand, innser selskaper at samfunnet nå legger vekt på deres bidrag til samfunnet, ja nesten krever det. I løpet av de siste månedene har regjeringen erklært en rekke hjelpepakker som tar sikte på å starte økonomien på nytt og tilføre markedet likviditet. Det har sjelden vært en tid for dette som er like kritisk som nå for sosialt engasjement og nytenkning, og til tross for vanskelige tider, setter forskjellige bedrifter og sektorer alt inn for å oppfylle sitt ansvar i kjølvannet av pandemien.

Tiltrekker seg Millenium generasjonen.
Det antas at de fleste voksne anser seg som sosiale aktivister. Alle vil føle at de gjør noe utfordrende som er positivt for samfunnet. Millenniumgenerasjonen søker arbeidsgivere som samsvarer med deres egne idealer og som er involvert i sosiale prosjekter. Faktisk har en studie påpekt at hele 86% av de spurte, i en stor undersøkelse, har sagt at forretningssuksess bør måles i form av mer enn bare økonomiske resultater.

Hjelper med å beholde gode arbeidere
Ansatte føler at de vil være en del av en organisasjon som tenker på mer enn bare fortjeneste. For å hjelpe dem med å oppnå dette målet på individnivå, gir mange selskaper nå sine ansatte fordelen av å ta seg fri til frivillig arbeid i forskjellige organisasjoner. Ideen er å matche den personlige visjonen med den sosiale visjonen til selskapet.

Forbedrer ansattes engasjement
CSR gir mulighet til å sette ansatte i arbeid i alt fra idèskapning til utvikling av CSR-programmet internt – til faktisk frivillig arbeid for en sak. Når ansatte blir invitert til å være en del av slike viktige hendelser, føler de seg verdsatt og jobben blir meningsfull. Det hjelper med å forbedre forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidsplassens dynamikk blir sunnere og det øker arbeidsstyrkens samlede engasjementsnivå.

Individer har alltid vært ivrige etter å være en del av noe større og mange ønsker å løse noen av samfunnets største utfordringer gjennom sin stilling. Bedrifter kan støtte dette ved å hjelpe ansatte til å oppfylle deres individuelle formål og tilpasse formålet med formålet til selve bedriften for til slutt å bygge samfunn.
Til syvende og sist er samfunnets beste det overordnede målet for organisasjoner som prøver å takle den nåværende krisen.
Går ikke samfunnet rett vei, er det lite profitt i vente.

Dette er en dugnad der det er plass for alle.