Fattigdom må ha høyest prioritet

Foto: Vidar Ruud

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Økt og innovativ satsing på næringsutvikling i utviklingsland er viktig. En vilje hos norsk næringsliv til å satse på dette er det all grunn til å hilse velkommen. 


Skal vi løfte fattige ut av fattigdom eller bruke bistandspenger på norsk næringsliv i utlandet? Les Dagfinn Høybråtens innlegg i verdidebatten her.