Read More

Velkommen til en fagblogg om CSR

Fra og med 2018 vil det publiseres innlegg om ulike vinklinger og forskning rundt CSR (Corporate Social Responsibility).  Bloggen rettes mot næringslivet, ledere, markedssjefer og ledere for HR-avdelinger. Hva er fordelene for næringslivet? Hvorfor vokser […]