Prosjekter

Vær med å skriv historie. Bedrifter har muligheter til å skape varig forandring i samfunn som ikke klarer dette på egen hånd. 

children-1822559_1920

1 – Laos er et fattig land med store utfordringer. Barn må gå timesvis til skole og for å hente vann i omgivelser som ble tungt bombet under Vietnamkrigen. Vi ønsker sammen med næringslivet å fortsette å bygge skoler og tilføre vann til landsbyer og på den måten skape et trygt og bedre fungerende landsbyliv for både barn og voksne. Se video fra prosjekt i Laos.

2 – Døve er en utsatt gruppe i fattige land. Et barn som er født døv vil ikke kunne kommunisere med samfunnet, ja heller ikke med sin egen familie. Uten muligheter for fremtid og fellesskap er barnet frarøvet det som alle barn bør kunne forvente av livet.

Vi ønsker å gi døve muligheter på lik linje med andre barn, la de føle seg en del av familien og få venner og til slutt utdanning. Både i Kina, Kamerun og på Madagaskar har vi arbeid rettet mot denne målgruppen og med hjelp fra næringslivet vil arbeidet skyte fart og skape ringvirkninger. Se video fra Kamerun.

3 – Use Your Talents!

Hva kan vi gjøre med det vi har her og nå?

Utgangspunktet; Vi har naturressurser, vi har evner, vi har tid, vi har land, vi har menneskelige fellesskap, vi har kontakter.

Det gjelder å sammen få fram disse ressursene og arbeide med hvordan de kan kombineres og utvikles. Her har kirker og menigheter en unik mulighet, en har allerede et fellesskap, og en har allerede en målsetting om å bidra med omsorg for hele mennesket.

Use Your Talents har sin opprinnelse på Madagaskar i den Lutherske kirken. Konseptet sprer seg til mange land (og kontinent). Vi får flere og flere eksempler på at dette skaper en slags befriende entusiasme og er samfunnsbyggende. Use Your Talents er et velfungerende konsept for å komme ut av bistandsavhengigheten.

Det en trenger støtte til i dette arbeidet er særlig det å kunne møtes på tvers av landegrenser og kontinenter for å dele erfaringer og utvikle kurs og undervisningsopplegg sammen. Slike møteplasser blir kreative arenaer der synspunkter brytes, nye ideer blir skapt og samfunn forandres!

Se presentasjonsvideo her.