– Samfunnsansvar er ikke lenger et sideprosjekt for bedrifter

Foto: Monica Stromdahl, E24.

«Årets samfunnsbygger» ser positivt på at stadig flere bedrifter har implementert samfunnsansvar i kjernen av virksomheten. For å løse de virkelig store utfordringene mener Stina Låstad at det kreves samarbeid på tvers av sektorer. Les artikkelen her.

“Men vi er fortsatt dårlige på å måle den sosiale verdiskapingen. “