Samfunnsansvar og kapitalisme: En vandrende motsetning?

Å tjene mest mulig penger er bedriftenes eneste ansvar, mente økonomen Milton Friedman. Godtar vi det i dag?

Av Sondre Lindahl, Statsviter Høgskolen i Østfold
(Illustrasjon: nuvolanevicata / Shutterstock / NTB)

I en kontroversiell artikkel i New York Times i 1970 argumenterte økonomen Milton Friedman for at det eneste samfunnsansvaret et selskap har er å maksimere profitten til selskapet.

For mange har denne doktrinen, som Friedman ubeskjedent selv kalt «Friedman-doktrinen», blitt sett på som en av de mest konsise oppsummeringene av alt som er galt med kapitalismen. Mens for andre har utsagnet legitimert hensynsløs jakt på profitt på bekostning av arbeidstagere, kunder, miljøet og resten av samfunnet.

50 år etter at artikkelen ble publisert er spørsmålet om næringslivets samfunnsansvar fortsatt kontroversielt. I denne podcasten diskuterer vi rammene for næringslivets samfunnsansvar med utgangspunkt i Friedmans artikkel.

Ikke ansvar utover å tjene penger?

Næringslivet har, i følge Friedman, ikke noe samfunnsansvar utover profittmaksimering når disse betingelsene er oppfylt: 1) prisene på produktene settes i et marked hvor ingen enkeltaktører kan sterkt påvirke prisene, 2) ingen markedsaktører kan selv påvirke de politiske og juridiske rammebetingelsene.

Innenfor disse rammene må bedriftene akseptere de politiske og økonomiske betingelsene som omgir dem. Bedriftene har liten eller ingen påvirkning på betingelsene som påvirker dem. Har bedriftene også i en slik situasjon et særlig samfunnsansvar?

Dominerer markedet

Problemet i dag vil mange si er at de to betingelsene ikke er oppfylt. Store bedrifter bruker ressursene sine på lobbyisme for å bedre de politiske og juridiske rammebetingelsene til fordel for seg selv. I tillegg domineres noen markeder av monopol og oligopol-lignende tendenser, hvor enkelte markedsaktører som Google har en markedsandel på 92 prosent av antall søk som gjøres på internett. Slike aktører kan påvirke rammebetingelsene sine i stor grad.

At ikke slike bedrifter har et særlig samfunnsansvar, vil være vanskelig å akseptere for mange. Uansett, hva man mener om «Friedman-doktrinen», et annet spørsmål er hvis man tenker at næringslivet har et samfunnsansvar, hva består dette ansvaret i?

Innebærer det et ansvar for å støtte lokale idrettslag og kultur? Innebærer det å støtte frivillig arbeid? Dette er temaet for podcastepisoden av Statsvitenskap og sånt.
Hør episoden på Spotify her:

Har næringslivet et samfunnsansvar?

Artikkelen og kilde er fra : https://forskning.no/podcast-podcast-statsvitenskap-statsvitenskap/samfunnsansvar-og-kapitalisme-en-vandrende-motsetning/1821163