Samsung Nordic tar samfunnsansvar

23.april ble Changemaker lansert – et initiativ utviklet for at Samsungs medarbeidere i Norden skal kunne gjøre en forskjell i lokalsamfunnet, for egen helse og for klima. Målet er å engasjere alle ansatte i Norden i 2021. På globalt nivå har Samsungs medarbeidere tidligere bidratt med rundt 1 000 000 timer frivillig arbeid per år.

På den nye digitale plattformen utfordres ansatte til både små og store utfordringer i hverdagen. Hensikten er å gjøre noe for fellesskapet og miljøet. Ved å gjennomføre aktiviteter samler de ansatte poeng, både i team og individuelt. Dette gjør at kolleger kan oppmuntre hverandre, skape en felles lagånd og samtidig følge med på resultatene. Aktivitetene vil variere i størrelse og omfang. Mindre utfordringer kan være å sykle til jobb eller velge vegetarretter. Videre kan større utfordringer omhandle å hjelpe kvinner med minoritetsbakgrunn til utdanning, eller hjelpe til med å utvikle markedsstrategier for ungdomsorganisasjoner.

-Forhåpentligvis kan dette inspirere andre selskaper

Med Changemaker ønsker vi å oppfordre våre medarbeidere til å gjøre en verdifull innsats. Med over 600 ansatte i Norden kan vi sammen utgjøre en stor forskjell. Forhåpentligvis kan dette inspirere andre selskaper til å skape kontinuerlige endringer for klima, miljø og samfunn. Jeg ser frem til å følge med på resultatene, sier Elin Wallberg, Corporate Citizenship & Partnership Manager.

Elin Wallberg. Foto: Samsung

Changemaker er en del av Samsung Electronics Nordics CSR-arbeid, et område som Samsung arbeider aktivt med. Den yngre generasjonen, blant annet Generasjon-Z, verdsetter i større grad selskapers formål og verdier høyere enn fortjeneste. Undersøkelser på området viser at organisasjoner som jobber for fellesskap og miljø oppnår høyere engasjement og økt tillit.

Changemaker er utviklet i samarbeid med selskapet Alaya.
Trykk her for å lese hva 4 changemakers gjorde med sitt engasjement!

Artikkel hentet fra :
https://www.mynewsdesk.com/no/samsung/pressreleases/samsung-electronics-nordic-oppmuntrer-medarbeidere-til-aa-ta-samfunnsansvar-3093339