The global goals we’ve made progress on – and the ones we haven’t

TED Video fra Ted.com.
“Vi lever i en verden som er i nærheten av å sikre at ingen trenger å dø av sult eller malaria eller diaré,” sier økonom Michael Green. For å hjelpe til med å fremme fremgang, utarbeidet FN i 2015 et sett med 17 mål rundt viktige faktorer som helse, utdanning og likestilling. I denne datapakkede videoen deler Green sin analyse om trinnene hvert land har (eller ikke har) gjort mot disse bærekraftige utviklingsmålene – og tilbyr nye ideer om hva som må endres, slik at vi kan oppnå dem.

Michael Green er en økonom og skribent med base i London. Han er rådgiver for Big Society Network og stipendiat i Royal Society of Arts.Michael har arbeidet i bistand og utvikling i nesten tjue år. Han var en høytstående tjenestemann i den britiske regjeringen der han jobbet med internasjonal finansiering, administrerte britisk bistand til Russland og Ukraina, tjente tre statssekretærer som sjef for kommunikasjonsavdelingen ved Institutt for internasjonal utvikling og overvåket 100 millioner pund årlig finansiering til ideelle organisasjoner. Det var gjennom hans rolle i regjeringen at han så den økende innflytelsen fra filantrokapitalistene i kampen mot fattigdom.

Bli med å bekjempe urettferdighet i f.eks land som Etiopia, en av verdens folkerikeste land – nå.