-We have to change how business sees itself


Hvorfor henvender vi oss til ideelle organisasjoner, frivillige organisasjoner og regjeringer for å løse samfunnets største problemer? Michael Porter innrømmer at han er partisk, som professor i økonomi, men han vil at du skal høre saken hans for å la bedrifter prøve å løse store problemer som klimaendringer og tilgang til vann. Hvorfor? For når bedrifter løser et problem, gir det overskudd – som lar den løsningen vokse.

Se videoen fra Ted Talk her.

Michael Porter er universitetsprofessor ved Harvard Business School, der han leder Instituttet for strategi og konkurransekraft, studerer konkurranseevne for selskaper og nasjoner – og som en løsning på sosiale problemer. Han er grunnleggeren av mange ideelle organisasjoner.
Fortune Magazine kaller Porter; “den mest berømte og innflytelsesrike økonomiprofessor som noen gang har levd”.

Les om mulige prosjekter for din bedrift på www.nms.no.